Lejernes LO Hovedstaden​

Hjem » For beboerne » Medlemskab af LLO

Vision og mål

Lejernes LO Hovedstaden arbejder for, at alle i hovedstadsområdet sikres en tidssvarende bolig til en udgift, som er baseret på boligens omkostninger.

Lejernes LO Hovedstaden er en selvstændig forening som siden 1917 har forsvaret lejernes interesser ved at arbejde på at få gennemført en rimelig lovgivning, ved at rådgive medlemmerne og ved at føre deres sager i nævn og Ankenævn.

Lejerforening Udsigten er medlem af Lejernes LO Hovedstaden. Ved henvendelse til LLO skal I oplyse vores forenings nr. 112652.

medlemskabet af LLO dækker udelukkende nuværende lejere som har underskrevet lejekontrakt med DEAS. Fremlejere og lejere som er fraflyttet ejendommen, er som udgangspunkt ikke omfattet af medlemskabet. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du er omfattet af vores medlemskab, er du velkommen til at kontakte LLO og oplyse din nuværende situation, inkl. hvem du har indgået lejekontrakt med og hvornår du evt. er fraflyttet.

Kære lejer og medbeboer.
I vores ejendom har vi en beboerrepræsentation – og vi er tilknyttet Lejernes LO
Her kan du se hvad det betyder for dig

Vi har en beboerrepræsentation i Lejerforeningen Udsigten. Beboerrepræsentationen kan forhandle fælles forhold med udlejer og kommer det dertil, føre sager på vores alles vegne. Beboerrepræsentationen bliver valgt på det årlige møde – beboermødet. På beboermødet beslutter vi sammen, hvad beboerrepræsentationen skal fokusere på.
Vi i beboerrepræsentationen er ikke eksperter i lejeloven. Derfor er vi tilknyttet LLO, som du – helt gratis – kan opsøge, hvis du har brug for hjælp. For at kunne koordinere vores arbejde, må du dog også meget gerne fortælle os det, hvis du har problemer i din bolig. Måske er det du oplever, noget vi skal tage op med vores udlejer. Du kan kontakte beboerrepræsentationen her

I beboerrepræsentationen har vi her lavet en liste over de mest almindelige forhold, man som lejer i vores ejendom rent faktisk kan gøre noget ved – enten selv eller med hjælp fra LLO.

Allerførst til det, som vi ikke kan gøre noget ved: Vores ejendom er opført efter 1991. Derfor kan vores udlejer fastsætte lejen frit dvs. sætte den til det, som man har fået os til at skrive under på, da vi flyttede ind. I modsætning til i ældre ejendomme kan hverken huslejenævn eller boligret sætte lejen ned.
Men der er klare regler for, hvor meget huslejen så siden kan stige.

Vi er ikke uden rettigheder, især når man betaler så høj leje, som vi gør.
Derfor har vi lavet en liste over de mest almindelige problemer, vi rent faktisk kan gøre noget ved:

 • Vedligeholdelsesmangler
  Går noget i boligen i stykker og er det ikke ens egen fejl, eller noget man ifølge kontrakten selv står for, så er det oftest udlejer, som skal reparere/udbedre. Det kan fx være vinduer, der lukker dårligt, gulve der slår sig eller andre ting, som man ikke selv kan udbedre med en malerpensel eller en skruetrækker. Hvis vores udlejer ikke vil reparere og vedligeholde, kan man gå i huslejenævnet som kan give udlejer et påbud om udbedring. Husk, at det er bedst at skrive til udlejer frem for at ringe.
 • Indflytningsmangler:
  Flytter man ind i en bolig, hvor der er mangler, så skal disse – hvis de er alvorlige nok – udbedres af udlejer. Husk med det samme du flytter ind at notere og fotografere alle mangler. Skriv alt ned fra den dag du overtager lejligheden og send billeder og liste over tingene til udlejer inden 14 dage fra indflytning.
 • Ved fraflytning:
  Hvis du en dag flytter, skal du ikke nødvendigvis betale den regning, som du bliver præsenteret for. I nogle kontrakter står der, at man skal aflevere sin lejlighed nyistandsat (=nymalet og med slebne gulve). Men det skal man ikke altid! Det kommer meget an på din lejekontrakt. Tjek det ved at kontakte LLO, hvor vi er medlemmer. Via vores tilknytning til LLO får vi medlemsrabat på byggeteknisk rådgivning. For kr. 3.300 kan man få en konsulent fra LLO med til flyttesynet. Ofte kan konsulenten på stedet forhandle en rimelig aftale på plads med udlejer.
 • Varmeregnskaber:
  Der sker af og til fejl både ved aflæsning og udarbejdelse af regnskabet. Både beboerrepræsentationen og du som enkeltlejer kan protestere, hvis vi mener, der er noget galt.
 • Lejestigninger:
  Da vi bor i nyere boliger, er det begrænset, hvad vi kan komme ud for af huslejestigninger. Stiger skatter og afgifter, kan det dog give en stigning – men den tjekker vi i beboerrepræsentationen. Andre stigninger end indeksstigninger bør ikke forekomme. Hvis du får andre lejestigninger, anbefaler vi, at du kontakter LLO for at få dem gennemgået.
 • De årlige vedligeholdelsesplaner:
  Beboerrepræsentationen gennemgår og kommenterer på de vedligeholdelsesplaner som udlejer sender til os.
 • Opsigelse og ophævelse:
  Hvis du skulle væres så uheldig, at udlejer prøver på at opsige eller ophæve dig, så husk at du også her har rettigheder. Sker det, så kontakt LLO, der kan fortælle dig om dine rettigheder og muligheder.

Som sagt er vores ejendom tilknyttet LLO. Det betyder, at alle beboere i ejendommen har adgang til gratis rådgivning og sagshjælp (fx ved en sag i huslejenævnet) fra LLO. Du skal blot oplyse vores såkaldte foreningsnummer: 112652 i LLO.
Du kan ringe til LLO på tlf. 33 11 30 75 eller sende en mail på info@lloh.dk

Hvis du en dag flytter fra ejendommen, så er du ikke længere medlem af LLO. Men fordi du kommer fra en ejendom, der er tilknyttet LLO, kan du få en stor rabat, hvis du vil være personligt medlem – kernemedlemskab. Ring i så fald til LLO og oplys vores foreningsnummer.

Nogle gange må man inddrage huslejenævnet for at få ret, fx hvis man får en stor flytteregning.
En sag i huslejenævnet er ikke det samme som en retssag. Det er billigt (nævnet tager 315 kr. for at behandle en sag), og det er en nem måde at få bedømt en uenighed med udlejer på.
Er det nødvendigt at gå i huslejenævnet, kan LLO repræsentere dig. Det er gratis for dig. Du skal selv kun betale gebyret til huslejenævnet.

I huslejenævnet, som er kommunalt, findes en kommunalt udpeget formand, som er jurist og hhv. en lejer- og en udlejerrepræsentant. Lejerrepræsentanter i huslejenævn er for 95% vedkommende udpeget af LLO.  

Vi håber, vi med denne skrivelse har givet dig et overblik over, hvad du kan gøre.
Husk, at vi en gang om året holder beboermøde, hvor vi taler om fælles forhold og ønsker for ejendommen.
Kom og vær med!

Venlig hilsen
Beboerrepræsentationen

Kontaktoplysninger

LLO Hovedstaden
Vester Voldgade 9
1552 København V

http://www.lloh.dk

Telefon

3311 3075
Mandag 10-16
Tirsdag 10-16
Onsdag 10-16
Torsdag 10-16

Kontrakt

Læs kontrakten mellem LLO Hovedstaden og Lejerforeningen Udsigten