Referater​

Hjem » Dokumenter » Referater

Referat af Generalforsamling

Tirsdag den 16. november 2021 kl. 19.00
Sted: Mødelokalet, Margretheholmsvej 44

Til stede: 14 beboere (inkl. bestyrelsen)

Dagsorden

Valg af dirigent

Jacob Erle blev valgt

Valg af referent

Birgit Tengberg blev valgt

Formandens beretning v. Lasse Schaerff

Pga corona og forsamlingsforbud har der ikke være GF siden 27. august 2019.

Bestyrelsen har siden sidste GF bl.a.

 • holdt 8 møder, hvor vi bl.a. har drøftet hverdagsproblemer som støj i ejendommen, cykling på fortovene
 • deltaget i infomøder vedr. Lynetteholm
 • haft løbende mailkontakt med LLO (bl.a. vedr. deleboliger, brug af LLO, støjproblemer, opgangene)
 • haft løbende mailkontakt med DEAS omkring husordenen (støj og fester)
 • besigtiget ejendommen med en repræsentant for DEAS, som lavede en liste over ting, der på et tidspunkt skulle udbedres. Herunder de slidte opgange pga. de mange ind- og udflytninger, terrasserne og de sorte skure på bagsiden af bebyggelsen.
  Vand i P-kælderen, når det regner.
  Ovenst. er ikke udbedret endnu.

Spørgsmål fra salen

Er PKA ikke interesserede i at holde ejendommen i stand?

Kan området bag vores ejendom ikke holdes pænere? Sven Aage fortalte om én gartneren, der holder området.

Der blev talt om DOGM, som er en EJERFORENING, der består af de sorte byhuse, de røde byhuse og formelt set Lejerforeningen Udsigten, repræsenteret af DEAS.

https://efudsigten.dk/faellesgrundejerforeningen

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

Regnskab

Regnskabet blev godkendt af GF

Valg af formand

Lasse Schjærff Larsen (nr. 50) blev genvalgt som formand

Valg af mindst fire bestyrelsesmedlemmer

Flg. bestyrelsesmedlemmer blev valgt

 • Mikkel Havsland (nr. 44)
 • Anne Hedin (nr. 34)
 • Melina Rosenkilde Mailand (nr. 46)
 • Jens Weissfelt (nr. 48)

Flg. fortsætter som medlemmer af bestyrelsen

 • Sven Aage Schlossreich (nr. 40)
 • Birgit Tengberg (nr. 22)

Valg af to revisorer samt suppleant til bestyrelsen

Jacob Erle blev valgt som revisor

Ingen ønskede at blive suppleant.

Eventuelt

Orientering v/ Havegruppen Melina

 • Havegruppens jordstykke bag bebyggelsen har ikke noget vand, det skal der findes en løsning på. Evt. hjælp fra Copenhill?
 • Havegruppen ønsker biodiversitet i området, fælles borde, en muret pizzaovn. Lige nu er der kun paller.
 • Der findes færdige arkitekttegninger over en endelige have.
 • Der skal søges penge gennem fonde. Sanne Wiedemann (nr. 42) vil hjælpe med fondsansøgninger.
 • Melina vil også gerne have ejerne med i foreningen, der er brug for kommunikation på tværs af foreningerne.
 • Pt er der tre i bestyrelsen + fire suppleanter.
 • Der er 15 betalende medlemmer pt. Priser: familiekontingent: 500 kr./året eller 300 pr person
 • Hvis der kommer et lille drivhus og vand, vil det være lettere at engagere nye medlemmer. Havegruppen har fået lov til at bruge området i to år. Havegruppen bør gøre mere for at gøre opmærksom på sig selv. Fx gennem opslag i opgangene.

Havegruppens FB side:
https://www.facebook.com/groups/814794969054978/

Anne Hedin foreslog, at Deas gør nye beboere opmærksom på de forskellige foreninger, FB grupper osv. Denne snak førte til et forslag om, at bestyrelsen kan sætte et opslag op i hver opgang om FB grupper, vinterbadeklub, yogagruppe osv. med kontaktpersoner.

Lejerforeningen Udsigten har domæne og en wordpress side, som aldrig er blevet gjort færdig. Foreningen hyrer Mikkel til at udfærdige en ny hjemmeside. Dette til forskellige meddelelser, vedtægter, nyheder, mødeindkaldelser, nye tiltag. På denne måde kan vi være i bedre kontakt med hinanden i ejendommen. Evt. kan vi inkludere nyhedsbreve.

Endelig blev Københavns Kommunes to nye bebyggelser på området drøftet. Herunder at der lige foran Flyhangaren vil blive opført et hus i tre etager. Også selv om hangaren er en fredet bygning.

På kommunens høringsportal https://blivhoert.kk.dk/node/55754 kan man indsende sine bemærkninger inden den 25. november 2021.

Alle opfordres til at skrive deres mening.

GF sluttede i god ro og orden.